Vă întrebați ”de ce există Icoane?” Sf. Ioan Damaschin răspunde: „Icoana există pentru că originalul nu poate fi prezent în faţa ochilor”. Fiecare dintre noi ne putem apropia sufleteşte de cei care sunt departe de noi privindu-le fotografiile. Atunci în sufletul nostru se nasc sentimente de iubire, dor şi respect. Mânaţi  de aceste sentimente punem fotografia la piept sau o sărutăm cu drag: aceasta nu înseamnă că cinstim poza ci pe cel din poză… Cam aşa este şi cu icoana.

Fără icoane lumea spirituală ar fi mult prea săracă – deoarece icoanele îi fac prezenţi lângă noi pe Mântuitorul Hristos, pe Maica Domnului şi pe toţi sfinţii. În icoane vedem că Dumnezeu are o faţă iubitoare, că Iisus Hristos ne-a devenit apropiat, S-a făcut ca unul dintre noi. Recunoaştem în ele iubirea şi dorul după Dumnezeu al sfinţilor, iubirea lor pentru toţi oamenii, lupta de a se asemăna cât mai mult cu divinitatea.

Icoana ne ridică din lumea concretă, din zbuciumul cotidian, ducându-ne cu gândul la cele mai presus de lume, la contemplaţia care ne sfinţeşte vederea şi, prin ea, sufletul. Este suficient să contemplăm icoanele din casele noastre sau din bisericile noastre, pentru a nu ne simţi singuri în faţa greutaţilor pe care ni le oferă viata aceasta efemeră.

Icoana sfinţeşte locul unde se află şi creează în sufletul credinciosului sentimentul unei prezenţe divine care poate fi experiată. Este o întâlnire, căci a te ruga în faţa icoanei lui Hristos înseamnă a te ruga de fapt în faţa Lui. Ea nu este Hristos ci locul prezenţei Sale duhovniceşti. Este vedere şi cunoaştere a lui Dumnezeu şi ne aminteşte de scopul existenţei noastre, dobândirea Duhului Sfânt, cum spune Sf. Serafim de Sarov.

Să nu uităm că Icoana ne ajută să ne dezvoltăm vederea spirituală și ne însoţeşte de la leagăn până la mormânt.

Noutati

Sfântul Serafim de Sarov

| |

  Sfântul Serafim de Sarov s-a născut la 19 iulie 1759 în orașul Kursk din Rusia, primind la botez numele de Prohor. Părinții săi, Isidor și Agatia Mosnin, erau oameni înstăriți, însă evlavioși... READ MORE

Icoana Maicii Domnului numită Prodromița

| |

Icoana Maicii Domnului numită “Prodromița” este una dintre icoanele nefăcute de mână omenească, ci anume zugrăvite în chip minunat, prin dumnezeiască rânduire. Icoana a fost zugravită în chip minunat, în anul 1863, în Țara... READ MORE

Sfântul Ioan Rusul

| |

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să privim la săvârșirea vieții sfinților, să-i cinstim și să le urmăm credința. Unul dintre marii grabnic ajutători ai omenirii, este și Sfântul Ioan Rusul, care, nu ne... READ MORE

Sfântul Cuvios Paisie cel Mare

| |

Cuviosul Părintele nostru Paisie a fost din Egipt. El s-a născut din părinţi dreptcredincioşi, îmbunătăţiţi şi îmbogăţiţi de obiceiuri bune şi creştineşti care aveau şapte copii asemeni lor în obiceiuri şi fapte bune.... READ MORE