Cum a devenit Maica Domnului, ocrotitoarea Sfântului Munte Athos

posted in: Uncategorized | 0

Nu există suflet care să nu fi auzit măcar o dată despre Sfântul Munte Athos, un loc în care liniştea, rugăciunea, pacea sufletească fac parte din atmosfera zilnică, un loc în care candela rugăciunilor nu se stinge niciodată.

Verdele crud şi stâncile muntelui care se înalţă ca un deget al pământului spre cer până la 2.033 m înălţime, se împletesc cu cerul albastru şi marea sclipitoare, iar pământul  seamănă izbitor cu un inel ce leagă apa mării de cerul senin.

Dar cum arăta Sfântul Munte Athos, în vremurile demult apuse?

În timpurile vechi, Athosul era la fel de renumit precum Olimpul, faimosul munte pe înălţimea căruia sălăşluiau zeii mitologiei antice.  Pe atunci, Muntele era locuit de păgâni iar, dacă ar fi să ne luăm după poemele lui Homer, pe lângă Athos ar fi trecut flota viteazului Achile când, împreună cu Agamenon şi înţeleptul Ulise, au pornit război împotriva Troiei.

După o veche tradiţie bisericească, păgânii care locuiau aici, au primit creştinismul din vremile cele dintâi ale erei creştine, în condiţii cu totul excepţionale.

Este cunoscut faptul că, după Cincizecime, apostolii au mers să propovăduiască prin toate colţurile lumii. Însă, Dumnezeu, după a Sa pronie, a rânduit ca Maica Domnului să meargă la muntele Athos, unde erau cele mai multe temple păgâne.

Iar aceasta s-a îndeplinit întocmai, în următoarele împrejurimi: În insula Cipru, Lazăr, cel pe care Hristos l-a înviat din morţi, a fost rânduit episcop. După un timp oarecare, acesta a fost cuprins de un dor nespus de a mai vedea, încă o dată înainte de a-şi da obştescul sfârşit, pe Maica Sfântă. Dar, întrucât nu se mai putea duce la Ierusalim din cauza faptului că era urmărit pentru a fi ucis, a scris o epistolă Maicii Domnului, prin care o ruga, cu multă stăruinţă şi cu adâncă smerenie, ca să vină ea la Cipru.

Primind scrisoarea, Sfânta Fecioară a răspuns Sf. Lazăr că îi va îndeplini dorinţă, numai să îi trimită o corabie în portul Iaffa, ca să o ia, ceea ce s-a şi întâmplat.

Urcând în corabie, însoţită fiind de Apostolul Ioan în grija căruia i-a lăsat-o Fiul ei iubit şi de alţi doi apostoli, Maica Sfântă a pornit spre insula Cipru. Vântul, însă, a fost împotriva acestei călătorii, după rânduiala dumnezeiască, şi, după un timp, corabia a ajuns la limanul lui Climent, din muntele Athos, în dreptul Mănăstirii Iviron de astăzi.

Dar, minune! Când s-a apropiat corabia de ţăm, toţi idolii din munte s-au surpat în mii de bucăţi. Poporul, văzând aceasta, s-a înspăimântat şi, adunându-se la un loc cu mic cu mare, s-a coborât în grabă la limanul lui Climent, unde i-au adus închinare Maicii Domnului şi s-a botezat.

Maica Domnului, binecuvântând poporul, a zis că acel loc i-a fost sortit de către Fiul ei iubit şi că în acel munte va trimite bărbaţi din toată lumea, ca să vieţuiască în curăţie, după chipul îngerilor.

După aceste cuvinte, urcându-se în corabie şi dând ultimele poveţe poporului, a plecat spre insula Cipru, unde era aşteptată de Sfântul Lazăr.

 

 

https://comenzi.icoana.net/ro/home/477-maica-domnului-ocrotitoarea-muntelui-athos.html

 

 

Leave a Reply