Întâlnirea Sfântului Paisie Aghioritul cu Dumnezeu

posted in: Uncategorized | 0

Această mărturie este atât de frumoasă încât, pentru a nu se pierde din esenţa ei, voi reda întocmai mărturia sfântului.

,,De la unsprezece ani citeam vieţi de sfinţi, posteam şi privegheam. Însă fratele meu cel mai mare îmi lua cărţile şi mi le ascundea. Dar prin aceasta nimic nu izbutea, căci eu mergeam în pădure şi continuam să citesc. Atunci Kostas, un prieten de-al lui, i-a spus: <<  îl voi face eu să le părăsească pe toate. >>

A venit aşadar şi a început să-mi spună teoria lui Darwin. M-am clătinat atunci în credinţă şi am spus: << Voi merge să mă rog şi, dacă Hristos este Dumnezeu, mi Se va arăta ca să cred. O umbră, un glas. Ceva îmi va arăta.>>

Atât mă ducea mintea. Am mers şi am început să mă rog şi să fac metanii. Am făcut aceasta mai multe ceasuri, dar nimic. În cele din urmă, fiind istovit, am încetat.

Atunci mi-a venit în gând ceva ce îmi spusese Kostas:  << Sunt  de acord, Hristos a fost un om important, drept, virtuos, pe care L-au urât din pizmă pentru virtuţile Lui şi L-au osândit cei din neamul Lui. >> Şi mi-am spus: << De vreme ce este aşa, şi om să fi fost, merită să-L iubesc, să-L ascult şi să mă jertfesc pentru El.  Pentru sfinţenia şi bunătatea Lui se merită orice jertfă  >>

Dumnezeu aştepta să vadă cum înfrunt eu situaţia. După aceasta mi S-a arătat Însuşi Hristos într-o lumină negrăită. Îl vedeam de la mijloc în sus. M-a privit cu multă dragoste şi mi-a spus: << Eu sunt  învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar de va muri, va fi viu >>. Aceste cuvinte erau scrise şi în Evanghelia pe care o ţinea deschisă în mâna Lui stângă.

Acest fapt Dumnezeiesc i-a alungat viitorului stareţ, Paisie Aghioritul, toate gândurile de îndoială, care tulburau sufletul său de copil.”

 

 

Din cartea ,,viaţa cuviosului Paisie Aghioritul”

Leave a Reply