Mântuitorul Pantocrator – Icoana Mila și Pacea, Adevărul și Dreptatea

Mântuitorul Pantocrator – Icoana Mila și Pacea, Adevărul și Dreptatea

posted in: Icoane | 0

Mântuitorul Pantocrator este o icoana care se găsește la Mănăstirea Sfânta Ecaterina, Muntele Sinai.

În nici o altă reprezentare, afară de această icoană, nu se întrupează mai cu adevărat cuvântul Psalmistului David, care zice: “Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat.” (Psalm 84,11)

Partea stângă a icoanei Mântuitorului este închinată milei și păcii ce izvorăsc din Dumnezeu, spre care toate tind și in care toate își găsesc rostul existenței lor. Începând din susul icoanei, cu partea stângă a chipului Său luminos și terminând cu partea de jos a icoanei, unde mâna binecuvintează neîncetat pe “cei săraci cu duhul” și doritori de cele sfinte, această întreagă parte umple de nădejde pe cel încercat de mulțime de ispite și neputincios în fața neputințelor sale. Ochiul Său este luminos, plin de pace și liniște, așteptând ca omul să-și întoarcă privirea spre dragostea Lui. Gura se arată și ea lină, tăcută și liniștită, arătând parcă faptul că “tăcerea este taina veacului ce va să vină”.

Întregul chip este luminat de o lumină caldă, blândă, aproape fără nici o urmă de umbră ori ascunziș. Mai jos, mâna binecuvintează dragostea omului, întărește neputințele celui osârduitor spre Dânsul și trimite harul Duhului Său cel Sfânt, spre sfințire și îndumnezeire.

Partea dreaptă a icoanei Mântuitorului este închinată adevărului și dreptății ce izvorăsc din Dumnezeu, Căruia nimic nu îi rămâne întru necunoștință, nimic ascuns și nimic nerăsplătit. Începând din susul icoanei, cu partea dreaptă a chipului Său încruntat și plin de mânie sfântă, și terminând în cea de jos, unde Evanghelia nu este trecută cu vederea, ci este așezată spre a fi verificată în faptele fiecărui om, această întreagă parte aprinde sufletul de râvnă dumnezeiască, trezându-l din somnul lenei și delăsării.

Această parte a icoanei este de folos mai mult celor ce se lenevesc în a iubi și a râvni pe Dumnezeu, a celor care cred că e de ajuns să fie botezați și să își facă o cruce, din când în când. Cei ce nu vor face roade vrednice de pocăință se vor întâlni cu acest chip, iar înaintea Lui, nici un cuvânt de apărare nu vor avea. Toți păcătoșii și leneșii să se înfricoșeze de acest chip, căci Mântuitorul nu este numai bun și milostiv, ci și drept și cu adevărată judecată.

Leave a Reply