Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan – Apostolul iubirii

posted in: Icoane | 0

Sfântul Ioan Evanghelistul a fost cel mai tânăr dintre cei doisprezece apostoli, fiind cel mai apropiat ucenic al Domnului Iisus. Chiar şi în Evanghelia sa, se numeşte ucenicul pe care îl iubea Iisus. Atunci Ioan s-a culcat pe pieptul iubitului învăţător, precum singur spune în Evanghelia sa: “Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus”. (Ioan 21, 20)

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan – de Dumnezeu cuvântătorul – era fiul lui Zevedei şi al Salomiei. Acesta a fost chemat la apostolie împreună cu fratele său Iacob și împreună cu primul chemat, Sfântul apostol Petru şi fratele său Andrei. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după Dânsul (Matei 4, 11-22). La primirea sa, Ioan a fost numit de Hristos Domnul fiu al tunetului, căci ca tunetul avea să se audă în toată lumea şi tot pământul să umple.

duminica chemarii primilor apostoli
Icoana chemării primilor Apostoli

Se spune că era cel mai iubit dintre apostoli, pentru bunătatea lui cea desăvârşită şi pentru curăţia fecioriei. În Sfânta Scriptură, sunt relatate multe întâmplări în care, Iisus Hristos, l-a ales pe Sfântul Apostol si Evanghelist Ioan să-i fie alături. De exemplu, când a vrut să învieze pe fiica lui Iair, a ales trei dintre ucenicii Lui, Petru, Iacob şi Ioan. De asemenea, o altă întâmplare ce a avut loc pe muntele Tabor, unde Iisus Hristos și-a arătat slava Dumnezeirii Sale, a luat cu El pe aceeași apostoli: Petru, Iacob şi Ioan. Chiar și înaintea osândirii Sale, Mântuitorul a luat cu Sine pe Sfântul Apostol Ioan: “Şedeţi aici, până ce Mă voi duce acolo şi Mă voi ruga. Şi luând cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a se întrista şi a se mâhni” (Matei 26, 36-37).

icoana rastignirii

Icoana Răstignirii

Cu adevărat acesta era Apostolul iubirii, deoarece în vremea patimilor Domnului, toţi lăsându-L se ascundeau de frica iudeilor, numai el singur privea nedepărtat spre toate chinurile lui Hristos, pătimind cu inima împreună cu Dânsul, şi plângând şi tânguindu-se cu Preacurata şi Prea nevinovata Fecioară Maria, Maica Domnului. Chiar şi la cruce şi la moarte, împreună cu dânsa nu s-a depărtat de Cel ce a pătimit pentru noi, Fiul lui Dumnezeu. Şi sub cruce s-a numit de Dânsul fiu al Prea curatei Fecioarei Maria. Căci răstignit fiind Domnul pe Cruce,… văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: “Femeie, iată fiul tău!” Apoi a zis ucenicului: “Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine” (Ioan 19, 26-27).

Din Sfânta Tradiție, aflăm că, după moartea Maicii Domnului, Sfântul Apostol Ioan a mers la Efes, în Asia, propovăduind credința în Iisus Hristos. Tot de acolo, știm că din porunca lui Domițian împăratul (81-96), “Apostolul dragostei” a fost surghiunit în insula Patmos și că acolo a viețuit el multă vreme. Acolo a scris Sfântul Apostol Ioan Evanghelia sa, cele trei Epistole și cartea Apocalipsei. Abea după moartea lui Domitian, Sfântul Apostol Ioan s-a întors în Efes, propovăduind Evanghelia și învățându-i pe toți ce înseamnă dragostea și iubirea pentru Hristos.

Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan

Icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan poate fi achiziționată de aici.

Leave a Reply