Suferinţele îndurate de Maica Domnului după Înălţarea Mântuitorului

posted in: Uncategorized | 0

Ştim că, pe cruce fiind, Mântuitorul şi-a lăsat mama în grija apostolului Ioan, ucenicul iubit, dar ce s-a întâmplat după Învierea şi Înălţarea Fiului, cu Maica Sfântă?

În cartea sa, ,,Viaţa Maicii Domnului,” Sf. Maxim Mărturisitorul oferă răspuns la această întrebare. După Înălţarea Fiului, spune Sf. Maxim, Maica Domnului locuia în casa Apostolului iubit în Sion.

Rămănând singură în Sion, după ce ucenicii au plecat să propovăduiască celor de departe şi celor de aproape, Sfânta Maică suferea din nou necazuri şi atacuri din pricina Fiului ei.

Nu se despărţea de mormântul Domnului, perna ei fiind piatra mormântului, iar hrana ei, istoriile, povăţuirile şi învăţămintele patimii Domnului.

După plecarea Sf. Ioan Evanghelistul (care a primit poruncă de la Domnul să meargă spre Efes, în pământul Asiei), fericitul Iacob, fiul lui Iosif numit şi fratele Domnului, a purtat de grijă Maicii Sfinte care, la rândul ei, era tăria, limanul şi zidul credincioşilor ce se găseau acolo.

Şi Sfinţii Apostoli au luat-o drept povăţuitoare, dându-i de ştire de orice li se întâmpla. Dar suferinţele nu au încetat să apară. Adesea,  iudeii necredincioşi  se adunau şi voiau să arunce cu pietre în casa în care locuia Sfânta Maică a Domnului, dar puterea lui Hristos le strica planurile. Odată, însă, aceştia au hotărât să dea foc casei unde locuia comoara vieţii, Maica Domnului.

Au luat în mâini foc, pietre şi răngi de fier smulse din ziduri. Dar focul s-a întors împotriva lor, pietrele pe care le-au aruncat pe acoperişul casei sfinte s-au întors asupra lor, iar ciocanele şi răngile au căzut în ţărână şi planul lor ticălos s-a nimicit.

Toţi credincioşii au văzut aceasta şi au lăudat pe Hristos iar necredincioşii nu au mai îndrăznit să uneltească aşa ceva.

 

Sf. Maxim Mărturisitorul – ,,Viaţa Maicii Domnului”

Leave a Reply